Vikinghallen
Vikinghallen

Vikinghallen

Gikk fra kunstgressbane til 100-millioners prosjekt

Storklubben Viking FK i Stavanger ville bygge en kunstgressbane for barne- og ungdomsfotballen. Etter en rekordrask prosjekteringsprosess endte det i stedet med fotballhall, flerbrukshall og undervisningslokaler.

Vikinghallen

Fakta

Byggherre: Vikinghallen AS / Viking Fotballklubb

Byggested: Stavanger, Rogaland

Anleggstype: Fotballhall og flerbrukshall

Størrelse: 7900 kvm

Arkitekt: Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør: Backe Nordvest (Lønnheim Entreprenør)

Byggekostnad: 105 millioner kroner

Byggeperiode: 2013-2014

Innhold: 11er fotballbane, flerbrukshall, trimrom, klatrevegg, løpebaner, 6 klasserom, kantine og vestibyle

Da Vikinghallen sto klar i 2014 hadde mye skjedd på relativt kort tid. Et par år tidligere har klubben påbegynt jakten på en tomt der det var mulig å bygge en kunstgressbane.

Bakgrunnen var mangel på banekapasitet til barne og ungdomsfotballen i Viking, sier Einar Vevatne, som den gang var styremedlem i Viking og den som skulle bli den drivende kraften i prosjektet.

Klubben så på flere alternativer, men fant ingen tomter som egnet seg. Ikke før det plutselig dukket opp en som lå inneklemt mellom St Svithun videregående skole og Rogalands mest trafikkerte veikryss – Tjensvollskrysset.

Måtte bli en hall

– Vi forhørte oss om muligheten for å bygge en fotballbane, men fikk raskt beskjed at skulle det bygges noe der så måtte det være noe med tak og vegger slik at det ikke kom baller ut i veien. Det var da vi begynte å tenke på å bygge en egen fotballhall, forteller Vevatne

Kontakter ble tatt med både kommunen, som eide tomten og den inntilliggende skolen, som brukte den til daglig. Skolen, som har en idrettslinje på programmet, var positiv til en fotballhall som nabo. Kommunen var ikke helt avvisende, men var mer opptatt av få en flerbrukshall/håndballhall.

– Vårt svar ble ”Vi heter jo Viking fotballklubb og vi spiller fotball. En flerbrukshall er ikke det vi er på jakt etter, men om dere kan tenke dere å betale leie kan vi jo alltid bygge en flerbrukshall”, forteller Vevatne.

Så langt i prosessen kom Vevatne og Viking i kontakt med Knut Smedsvig, som i dag er daglig leder i Backe Idrettsbygg, og hans team. Det var en kontakt som skulle få stor betydning for prosessen frem mot byggestart.

Plass ble en utfordring

Arkitekten Ole Bernt Kaldhussæter tegnet et forslag som inkluderte både en flerbrukshall og undervisningslokaler og kantine for skolen, i tillegg til fotballhall. Å få på plass en så omfattende bygningsmasse på et område som var sterkt begrenset av eksisterende veier og nabobebyggelse var en utfordring. Så i Kaldhussæters forslag endte halvparten av bygningsmassen under terrengnivå, blant annet flerbrukshallen.

– Hans tegninger ble brukt i de videre forhandlingene med skolen og kommunen. Parallelt med dette hjalp Knut Smedsvig oss med å få på plass intensjonsavtaler om leie, sier Vevatne.

Trengte 100 millioner

– Skulle vi bygge et anlegg for godt over 100 millioner kroner, var vi jo avhengige av inntekter

Andre ting som Knut Smedsvig bidro med å få plass var forhåndstilsagn på spillemidler, som for et anlegg på denne størrelsen medførte et tosifret millionbeløp i finansieringstilskudd, og en god strategi knyttet til håndteringen av moms.

Selv om idretten har en momskompensasjonsordning, valgte vi etter litt vurdering å registrere et såkalt ideelt aksjeselskap, Vikinghallen AS, som er 100 prosent eid av klubben. Takket være at vi leide ut til kommunen og fylket så klarte vi å få tilbake litt over 90 prosent av momsen, forteller Vevatne, som etter at bygget var klart ble styreformann i aksjeselskapet.

En annen ting som sterkt påvirket finansieringen var kommunale lånegarantier. Det vil si muligheten for ideelle organisasjoner å få låne penger i Kommunalbanken til samme vilkår som kommunen så lenge kommunen stiller opp som garantist. Dette var noe som Stavanger kommune på dette tidspunktet aldri hadde gjort.

– Jeg var ikke kjent med dette, men det var Knut Smedsvig, så midt i prosessen ønsket vi å få kommunen å stille slike garantier. Vi fikk nok litt drahjelp av et annet prosjekt som prøvde det samme, men enden på visa var at kommunen innførte en ordning der de skulle støtte idrettslag med gode prosjekter og trygg økonomi.

– Det å få finansieringen på plass var avgjørende. Uten det hadde det ikke blitt bygget noen hall. I den prosessen var Knut Smedsvig kunnskaper om regelverk for idrettslag, moms og spillemidler uvurderlige. Kombinert med våre egne ressurser ble vi et veldig godt team, sier Vevatne.

Knut Smedsvig i Backe Idrettsbygg har også bare gode minner fra arbeidet med Vikinghallen.

Rask prosess

– Jeg har fortsatt aldri vært med om et prosjekt med et raskere tidsforløp. Vi tok kontakt i september 2012 og i august året etter var byggingen i gang.

Selv om byggeprosessen førte til problemer som Viking har måttet håndtere i ettertid, har resultatet av hallprosjektet vært vellykket både for idrettslaget og andre aktører.

– Hallen vært en suksess for Viking som idrettslag, for skolen som fikk nye lokaler og kommunen som fikk tilgang på mer kapasitet, sier Vevatne

Drøyt fem år etter åpningen er Vikinghallen et sted som er mye mer enn bare fotball. Ut med den ene langsiden av fotballbanen finnes det en sprintløpebane, anlegget har en klatrevegg både for buldreklatring og klatring med sele, og i flerbrukshallen kjemper håndball, volleyball og innebandy om de ledige tidene. Skolelokalene er derimot i høy grad overtatt av Olympiatoppen som har fått kontorer og testrom, men siden flere av elevene på St Svithuns idrettslinje er med i Olympiatoppens program er det fortsatt en sterk kobling til skolen.

Trenger du hjelp til å utvikle ditt prosjekt?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt!