Nordstrand Arena
Nordstrand Arena

Nordstrand Arena

Etter å ha jobbet for realisering av ny hall i nesten 20 år kunne Nordstrand Idrettsforening endelig åpne dørene til sin nye arena.

Nordstrand Arena

Fakta

Byggherre: Nordstrand Idrettsforening

Byggested: Oslo

Anleggstype: Flerbrukshall

Størrelse: 8500 kvm

Arkitekt: Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør: Backe Romerike

Byggekostnad: 120 millioner kroner

Byggeperiode: 2017-2018

Innhold: Elitearena håndball (dobbelhall) med 2000 tilskuerplasser, treningssenter, kafeteria, møterom, sosiale rom, utleielokaler, p-kjeller.

Helt siden årtusenskiftet hadde Nordstrand Idrettsforening arbeidet for å erstatte den gamle Nordstrandhallen. Den gamle hallen fra 1955 tilfredsstilte ikke lenger idrettsforeningens behov, og hadde utspilt sin rolle. Foreningen opplevde ventelister og måtte avvise barn og unge som ønsket å delta. Klubben måtte leie like mye tid i andre idrettshaller som de selv benyttet i egen hall. I 2013 stengte også Norges Håndballforbund hallen for eliteseriespill da den ikke tilfredsstilte forbundets krav til eliteidrett. Nyopprykkede Nordstrand Damer Elite måtte derfor flytte sine kamper til en annen hall

Behov for bedre rammevilkår

I 2013 inngikk idrettsforeningen en utviklingsavtale med Backe Idrettsbygg. Backe Idrettsbyggs analyse var at dersom klubben skulle lykkes med å realisere ønsket om en ny idrettshall så måtte rammevilkårene for etablering av idrettslagseide anlegg i Oslo kommune forbedres. Den klare beskjeden til idrettsforeningen var at finansieringsspørsmålet måtte løses før det var aktuelt å tegne ut løsningene idrettsforeningen ønsket seg.

I Oslo kommune fantes det to bystyrevedtak om at kommunal lånegaranti ikke kunne stilles til idrettsanlegg, og det fantes ingen fastsatte ordninger for investerings- eller driftstilskudd til idrettslagseide anlegg. Backe Idrettsbygg utarbeidet derfor et forslag til ny idrettspolitikk som ble sendt til kommunen. Forslaget baserte seg på de tre elementene:

  • Kommunalt investeringstilskudd
  • Avtale om årlig driftstilskudd
  • Kommunal garanti

De foreslåtte endringene ble vedtatt sommeren 2015, og med det var det økonomiske fundamentet lagt. Resultatet for Nordstrand Idrettsforening ble at Oslo kommune bidro med følgende til prosjektet:

  • 30 millioner kroner i investeringstilskudd
  • 1,85 millioner kroner i årlig driftstilskudd i 25 år
  • Kommunal selvskyldnergaranti for låneopptak og spillemidler.

Med nødvendige rammevilkår på plass kunne prosjekteringen av den nye hallen for alvor starte.

Et bedre hjem for idrettsforeningen

Sammen med en entusiastisk byggherre ble det utviklet et moderne idrettsbygg som doblet idrettslagets hallkapasitet og sikret hallen eliteseriestandard. Der idrettsforeningens tidligere skisseprosjekter hadde lagt beslag på én av de to fotballbanene for å løse byggets romprogram klarte en nå å finne løsninger som ivaretok begge fotballbanene på tomten. Med det beholdt fotballen sin kapasitet, og fikk i tillegg tilgang på egne garderober i bygget.

Alle gruppene i idrettsforeningen fikk dekket sine behov i prosjektet, og med tilgang til sosiale rom, treningsrom, møterom og kafeteria ble anlegget et bedre hjem for idrettsforeningen. Det var derfor en samstemt klubb som vedtok prosjektet på årsmøtet.

Rivingen av den gamle hallen begynte i februar 2017, og den nye hallen stod ferdig sommeren 2018.

Trenger du hjelp til å utvikle ditt prosjekt?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt!