Linderud Flerbrukshall
Linderud Flerbrukshall

Linderud Flerbrukshall

Ny flerbrukshall blir løft for nærmiljøet

For Oslo-klubben Linderud IL har begrenset hallkapasitet lenge vært en brems for mye av aktivitetene. Nå er idrettslaget på vei å gjøre virkelighet av drømmen om en egen flerbrukshall.

Linderud Flerbrukshall

Fakta

Byggherre: Linderud Flerbrukshall AS / Linderud IL

Byggested: Linderud, Oslo

Anleggstype: Flerbrukshall

Størrelse: 1940 kvm

Arkitekt: Backe Idrettsbygg v/ Nikolai Hansen

Totalentreprenør: Asker Entreprenør

Byggekostnad: 45 millioner kroner

Byggeperiode: 2020-2021

Innhold: Flerbrukshall godkjent for håndball, trimrom, allrom, lagre, fire garderober og vestibyle med kiosk og vaktrom.

Linderud er en av drabantbyene som på 60-tallet vokste frem i Groruddalen, øst for Oslo. En viktig puslebrikke for å skape et godt lokalmiljø var idrettslaget, og i 1967 ble Linderud IL grunnlagt. En årsak var at den eksisterende hallen på Linderud skole ble bygget og det var behov for et idrettslag i området. 50 år senere, er Linderud IL en livaktig nærmiljøforening som tilbyr aktiviteter innen mange forskjellige idretter som håndball, cheerleading, friidrett og mosjon og fotball.

Den største begrensningen for idrettslaget har vært at mesteparten av all innendørsvirksomhet har funnet sted i en skolehall som har måttet deles med flere andre klubber og annen virksomhet.

– Hallkapasiteten i nærområdet har vært veldig dårlig. Særlig for håndball. Det ville vi gjøre noe med, sier Jørund Strømseng, styreleder i Linderud IL.

De første planene på egen hall går langt tilbake i tid, og ble konkretisert ved et årsmøte i 2011. I flere år prøvde Linderud IL få til stand et lavbudsjettprosjekt. Men av det prosjektet er det ikke mye igjen.

– Den hallen ville vi aldri fått bygget. Den hadde ikke alle behovene dekket og fulgte ikke tekniske krav og en del andre ting. Vi hadde egentlig kjørt oss fast, og skulle vi kunne få hjelp av kommunale midler måtte prosjektet ut på anbud, forteller Strømseng.

Tegnet smart - fikk mer penger

Backe Idrettsbyggs arkitekter tegnet den nye hallen, og selskapets kjennskap til mange ulike prosesser gjorde at utformingen av bygget også påvirket finansieringen av bygget.

– Måten de tegnet bygget på, blant annet la de til allrommet, utløste mer tippemidler enn hva vi ellers hadde fått, sier Strømseng

Hallen bygges som en privat hall og eies av Linderud Flerbrukshall AS, som i sin tur er heleid av Linderud IL. Totalrammen for prosjektet ligger på 67 millioner kroner inkludert mva og finansieres med tippemidler, kommunale midler, penger klubben får i momsrefusjon og lån som tas opp.

De første gravearbeidene på hallen startet i mars 2020, mens store deler av Norge befant seg i koronakarantene, og etter planen skal hallen stå klar om litt under et år.

– Hallen kommer til å være veldig betydningsfull for nærmiljøet. Med en ny hall får vi mer halltid som igjen gir økt treningsaktivitet. Det vil være viktig ikke minst for vår håndballaktivitet, sier Strømseng.

På dagtid vil hallen også bli leid ut til de nærliggende skolene.

Kommunalt byråkrati

Selv om byggeprosessen nå er i gang har det vært en del fartshumper underveis, det meste knyttet til kommunalt byråkrati.

– Vi kunne for lengst ha vært i gang med byggingen, hadde det ikke vært for at det kommunale brukte alt for lang tid til å behandle et slikt initiativ. Du får ikke begynne å bygge før du har «alt på plass», samtidig var det en saksbehandlingstid på over to år for å få på plass en festeavtale på en tomt som allerede var regulert til idrettsformål, forteller Jørund Strømseng.

Akkurat festeavtalen har han håndtert selv på vegne av klubben, men når det gjelder andre kontakter med den kommunale papirmøllen er han svært glad for hjelpen fra Backe Idrettsbygg.

– Du trenger noen som har kontroll på irrgangene i en sånn byggesak. Man må ha kompetanse om slike byggprosjekt og et idrettslag som oss kunne ikke ha håndtert alt helt selv. De vet hva et byggeprosjekt dreier seg om, de vet hvordan de skal jobbe seg gjennom det steg for steg, slik at alle formalitetetene kommer riktig på plass, sier Strømseng

– Backe Idrettsbygg har hele tiden sagt at dette skal vi få til og pr mars 2020 så har bygging startet. Slike prosesser tar tid, men hadde vi samarbeidet med Backe Idrettsbygg fra starten så hadde vi helt klart blitt ferdig før, tilfører Strømseng.

Trenger du hjelp til å utvikle ditt prosjekt?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt!