Grei fotballhall
Grei fotballhall

Grei fotballhall

Store forventinger til ny fotballhall i Groruddalen

Sportsforeningen Grei i Oslo turte å tenke stort. Dermed blir hovedstadens tredje fotballhall bygget i Groruddalen.

Grei fotballhall

Fakta

Byggherre: Sportsforeningen Grei (SF Grei)

Byggested: Groruddalen, Oslo

Anleggstype: Fotballhall

Størrelse: 3800 kvm

Arkitekt: Backe Idrettsbygg v/ José del Castillo

Totalentreprenør: Hallmaker

Byggekostnad: 38 millioner kroner

Byggeperiode: 2020

Innhold: Kunstgressbane på 60x40 meter og garderobeanlegg

Mulighetene til å spille fotball innendørs på vinteren har sine begrensninger for Oslos fotballklubber. De to eksisterende hallene, Valhall og Manglerudhallen, er langt fra nok til å dekke behovet.

Derfor har interessen vært stor for den lille Groruddalsklubbens planer på Rødtvet med marka som nærmeste nabo. Dette til tross for at det ikke blir en hall med fotballbane i full størrelse, men en såkalt 7-erbane på 60x40 meter som først og fremst brukes til barn- og ungdomsvirksomhet og som treningshall.

– Første gang vi gikk ut i markedet for å sjekke om det var interesse for å leie tid i en slik hall var responsen overveldende. I løpet av 14 dager fikk vi inn positive svar som tilsvarte leieinntekter tre ganger det vi budsjetterte med på det tidspunktet i prosjektet, forteller Tom Løw, som er leder av anleggsutvikling i SF Grei.

Interessen var særlig stor blant de andre klubbene i Groruddalen. Dette var på sensommeren 2018. Hallprosjektet befant seg fortsatt i en tidlig fase, men responsen var en tydelig kvittering at Grei var på rett spor. Omtrent samtidig kom det en annet viktig beskjed. I et møte med Oslo kommune ga byråd for kultur, idrett og frivillighet, Rina Mariann Hansen, en klar beskjed om at kommunen ønsket hallen bygget.

Intensiv virksomhet

Før denne gledelige beskjeden kom var det bedrevet en intensiv virksomhet i mange måneder. Drømmene om en fotballhall går langt tilbake, men høsten 2017 tok Grei kontakt med Backe Idrettsbygg for å få fortgang i saken.

– Vi hadde det første møtet med Backe Idrettsbygg i oktober 2017. Da ble det fart i sakene. De hadde oversikt over alt som var nødvendig for å få initiert en slik utvikling. Blant annet ble vi fortalt at det fantes gode muligheter for å få etableringstilskudd fra kommunen, sier Tom Løw.

Kommunale tilskudd fordret imidlertid at en søknad var innlevert før midten av mars. Det krevde i sin tur et styrevedtak fra klubben. Klubbens hovedstyre besluttet 5. mars 2018 å gå for prosjektet. Dette var akkurat tidsnok til at Backe Idrettsbygg rakk fristen for å søke årets tilskudd fra Oslo Kommune. Søknaden vant frem og i desember samme år fikk klubben innvilget etableringstilskudd på 12,5 millioner kroner.

– Backe Idrettsbygg var sentrale i denne prosessen. De deltok på alle møter og produserte det meste av innholdet i alle kommunale søknader, sier Løw.

Måtte trekke anbud

Selv om etableringstilskudd fra kommunen var på plass og tilsagn om spillemidler på 5,5 millioner kroner kom kort tid etterpå, var problemene ikke over for Grei.

I januar 2019 ble anbudet om å bygge fotballhallen offentliggjort på Doffin. En måned etterpå hadde det kommet inn to tilbud som begge lå langt over den budsjetterte prisen.

– Det var det første skikkelige tilbakeslaget. Vi skjønte at vi sto ovenfor en betydelig finansiell utfordring, og måtte bare trekke tilbake anbudet og begynne på nytt, sier Løw.

Med Backe Idrettsbyggs hjelp ble det laget en søknad om ekstra etableringstilskudd på seks millioner kroner, KLP ble kontaktet for en revidering av lånetilbudet og de tidligere innleverte tilbudene ble gjennomgått nøye for å finne ut hvordan et nytt anbud skulle føre til tilbud som bedre matchet Greis budsjettramme. Blant annet ble det bestemt å dele opp grunnarbeid og hallproduksjon i to deler.

Fantastisk samarbeidspartner

I juli 2019 var en ny anbudsrunde på plass og denne gangen kom det flere og bedre tilbud. En halleverandør ble valgt, og mot slutten av året kom det også en bekreftelse fra Oslo kommune at det ekstra etableringstilskuddet var innvilget.

– Det Backe Idrettsbygg har gjort er vi mer enn fornøyd med. Det er en fantastisk samarbeidspartner. Som idrettslag går vi jo inn et slikt prosjekt med entusiasme, men hadde vi ikke hatt en person som Knut Smedsvig å jobbe sammen med, så hadde det stoppet på et eller annet punkt, sier Løw.

– Entusiasmen til Tom og de andre tillitsvalgte i Grei har vært helt avgjørende for at både politikere og administrasjon i Oslo kommune har hatt lyst til å støtte dette prosjektet. Backe Idrettsbygg har bare vært tilretteleggeren og brakt inn kunnskap om tilskuddsordninger, idrettsanlegg, spillemidler, finansiering, kommunale prosesser og bygg, sier Knut Smedsvig, daglig leder i Backe Idrettsbygg.

Overbevisende tilsvar

Rammetillatelsen fra Plan- og bygningsetaten ble behandlet på rekordtid og ble mottatt i februar 2020. Etter tidligere avtale med Bymiljøetaten startet etaten straks arbeidet med dokumentene som anbefalte at SF Grei skal få feste den kommunale grunnen der fotballhallen skal plasseres. Disse dokumentene er oversendt både Plan- og bygningsetaten samt Byrådet.

– Det som vi trodde kunne bli et avgjørende hinder for byggestart dukket opp i forbindelse med at Bymiljøetaten hadde overtatt ansvaret for vann- og avløpsfunksjonene. Her fikk vi plutselig et krav om at taket over fotballhallen burde være ”grønt”. Dette ville i så fall ha økt kostnadene med minst tre millioner, sier Løw.

– Heldigvis tok Knut Smedsvig fra Backe Idrettsbygg tak i utfordringen og ga Bymiljøetaten et tilsvar så profesjonelt og overbevisende at kravet om dette grønne taket ble trukket dagen etter, legger han til.

Les artikkel i Akers Avis Groruddalen: Knut og Knut: Greihallens proffe bidragsytere

Trenger du hjelp til å utvikle ditt prosjekt?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt!