Eika Fet Arena
Eika Fet Arena

Eika Fet Arena

Storstilt hallsatsing førte til kraftig medlemsvekst

Den litt uvanlige kombinasjonen av flerbrukshall og barnehage gjorde det mulig for Fet IL å overbevise kommunen om å få etablere en ny storstue. På kjøpet fikk klubben flere hundre nye medlemmer.

Eika Fet Arena

Fakta

Byggherre: Fet IL / Fet Arena AS

Byggested: Fetsund, Viken

Anleggstype: Flerbrukshall

Størrelse: 4300 kvm

Arkitekt: Backe Idrettsbygg v/ Ole Bernt Kaldhussæter

Totalentreprenør: Backe Romerike

Byggekostnad: 74 millioner kroner

Byggeperiode: Oktober 2016 - oktober 2017

Innhold: Dobbel flerbrukshall, klatrehall, buldrevegg, 8 garderober treningssenter, sosialt rom, kiosk/kafé, utleielokaler

I november 2017 var gleden stor i Fet IL. Da kunne idrettslaget endelig få vise frem sitt nye praktbygg Eika Fet Arena ved Glommas bredd, rett ved siden av broen som binder sammen tettstedene Fetsund og Østersund.

Den doble flerbrukshallen med tilhørende klatrehall var resultatet av et prosjekt som hadde begynt tre og et halvt år tidligere.

I 2014 hadde Fet IL allerede i mange år prøvd å få på plass en ny idrettshall. Den eksisterende hallen i kommunen var ikke nok for å dekke behovet til klubbens virksomhet.

– Alle våre forsøk hadde basert seg på at det var kommunen som skulle bygge, ikke idrettslaget. Men kommuneøkonomien var ikke den beste, så vi kom aldri i mål, forteller Atle Sørgård daglig leder i Fet IL.

– Vi hadde egentlig begynt å miste motet litt, legger han til.

Barnehage med betydning

Det var da Backe Idrettsbygg tok kontakt og presenterte et forslag til hvordan klubben kunne komme seg videre. Et avgjørende element var at en av Norges største barnehageeiere, Læringsverkstedet, ønsket å etablere seg i kommunen. Dette var Backe Idrettsbygg kjent med, og barnehagen endte opp både som et viktig argument i forkant av prosjektet og en viktig kilde til inntekter i etterpå.

– Vi ble enige om å gå i gang med et forprosjekt med forholdsvis lav risiko, slik at vi kunne ta frem en modell som vi kunne presentere for kommunen, sier Sørgård.

I denne modellen var det ikke kommunen, men klubben som skulle bygge. Men for å minimere risikoen ytterligere ble det opprettet et aksjeselskap, Fet Arena AS, som sto som byggherre og eier. Fet Arena AS er i sin tur heleid av Fet IL.

Vanskelig tomtejakt

Forslaget ble godt mottatt av kommunen og klubben kunne begynne å lete etter en egnet tomt. Det skulle vise seg å være vanskeligere enn ventet. Det tok nesten ett år før det endelige valget ble tatt. Det ble den første tomten de hadde pekt ut. Den lå ved siden av Østersund ungdomsskole ned mot Glomma.

– Nærheten til skolen var veldig viktig. Vi fikk lagt frem en leieavtale som kommunen gikk med på, så i dag leier de hallen som gymsal på dagtid, sier Sørgård.

I den videre prosessen ble klubben enig med kommunen om å få festet tomten for 40 år, med mulighet til å få viderefestet deler av tomten til Læringsverkstedets idrettsbarnehage, som ble bygget ved siden av Eika Fet Arena.

– At barnehage var en del av konseptet var egentlig bra, ettersom kommunen manglet barnehageplasser. I dag betaler barnehagen for å leie tomten og deler av hallen for virksomhet på dagtid. Det bidrar til å finansiere bygget, sier Søgård.

Fullbooket fra dag én

Den 4200 kvadratmeter store hallen er tegnet av Backe Idrettsbygg og er basert på en hall i Trondheim som Backe også står bak. Den består av to flerbrukshaller og en separat klatrehall med en 14 meter høy klatrevegg og buldrevegg.

Vi hadde en hallflate fra før, og bygget to nye. Fra dag én har vi hatt fullt belegg på alle tre. Det sier noe om hvor stort behovet var, sier Søgård.

Klatrehallen er også blitt en kjempesuksess. Klatring var en ny virksomhet for Fet IL, men i løpet av de drøyt to årene hallen har vært åpen, har den vokst så mye at klubben nå vurderer å bygge ut klatrehallen ytterligere.

Totalkostnaden for bygget ble cirka 92 millioner kroner ink. mva. Det er finansiert med spillemidler, momskompensasjon og kommunale lånegarantier for klubbens lån i Kommunalbanken, samt en gave verdt flere millioner fra én av de største private arbeidsgiverne i området. I tillegg besluttet klubben å selge navnet på hallen for å hente inn enda flere driftsmidler. Den lokale banken Trøgstad Sparebank er en god støttespiller for idrettslaget og likte ideen. Trøgstad-navnet passet ikke så godt inn på en hall som lå i Fet – derfor ble Eika Fet Arena et passende navn siden sparebanken er en del av Eika-alliansen.

Tall uten overraskelser

Etter et par år som leder for Eika Fet Arena er Atle Søgård veldig fornøyd med prosessen.

– Det tok noen år fra Backe Idrettsbygg sådde idéen til vi var i mål. De var med hele veien og hjalp oss med alt fra budsjettering og økonomi til avtaler med kommunen og barnehagen. Uten deres innsats hadde vi nok ikke hatt en hall, sier Søgård, og legger til:

– En ting som jeg setter veldig pris på i ettertid er at tallene vi ble forelagt fra begynnelsen har vært frie fra overraskelser. Når vi nå er i det andre driftsåret ser vi at budsjettene som ble laget ut fra tallene som Backe Idrettsbygg opererte med, stemmer veldig bra

Det er ikke bare økonomien som er positiv i Fet IL. Medlemstallet peker også oppover. Fra 2015 til 2020 har antallet medlemmer i klubben vokst fra 1500 til hele 2300.

– Hallen har uten tvil hatt stor betydning for veksten, avslutter Søgård

Trenger du hjelp til å utvikle ditt prosjekt?

Kontakt oss for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt!